Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2020

Premier Boris Johnson zapowiada, że Unia będzie musiała się dostosować do zasad Wielkiej Brytanii, żeby dojść z Londynem do układu o wolnym handlu, ale to tylko takie pokrzykiwanie przed rozpoczęciem trudnych negocjacji z Brukselą – powiedział Michał Broniatowski na wstępie najnowszego wydania podcastu "O świecie w Onecie", w którym jak zwykle rozmawiał o najważniejszych sprawach międzynarodowych z Adamem Jasserem.