Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2023

Wywiad USA już w końcu sierpnia 2021 r. zorientował się, że koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, to nie przygotowania do ćwiczeń, tylko do pełnoskalowej inwazji. Amerykanie próbowali ostrzec światowych liderów, ale niewielu im uwierzyło na tyle, żeby się tym przejąć, a jednocześnie...


Feb 22, 2023

Po warszawskim przemówieniu prezydenta Joego Bidena pozostało pewne rozczarowanie, bo mimo gromkich zapowiedzi jego ludzi, nie nastąpiło żadne wielkie oświadczenie o nowej inicjatywie w sprawie Ukrainy. Zachodzi podejrzenie, że podsycanie wrzawy przed warszawską wizytą Bidena w Warszawie miało na celu...


Feb 20, 2023

Niespodziewana, ale bardzo przez Ukraińców oczekiwana wizyta prezydenta USA Joego Bidena w Kijowie nasuwa nieodparte porównania do podróży, jaką w 1963 r. zadziwił świat prezydent John Kennedy, przylatując do okrążonego przez komunistyczne Niemcy Berlina Zachodniego. Jego słynne "Ich bin ein Beliner"...


Feb 13, 2023

Uczciwe i zaangażowane stanowisko Polski wobec wojny w Ukrainie powoduje, że w rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, Warszawa jest ważnym członkiem międzynarodowej koalicji wspierającej Kijów. Wynika to nie tylko z naszego położenia na mapie, ale i z aktywnych działań pałacu prezydenckiego, które w tym...


Feb 6, 2023

Stany Zjednoczone podjęły w styczniu ostatnią próbę przekonania Putina do pokoju. Jak podają źródła dyplomatyczne, Putin odmówił i następnego dnia prezydent Joe Biden i kanclerz Olaf Scholz wyrazili długo odwlekaną zgodę na dostawę głównych czołgów bojowych na front do walki z rosyjską armią. To...