Preview Mode Links will not work in preview mode

May 11, 2020

Wszystkie ważne sprawy, które dzieją się dzisiaj na świecie, mają w tle koronawirusa. Dotyczy to nawet takich pozornie odległych od epidemii spraw jak bezprecedensowe podważenie przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE, obchody 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej czy chińska cenzura. Rozmawiają o tym jak zwykle Michał Broniatowski i Adam Jasser.