Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2020

Łagodzenie restrykcji spowodowanych walką z epidemią koronawirusa, a przede wszystkim przywrócenie turystyki łączy się z wieloma trudnościami, dotyczącymi otwierania granic, nowych zasad przewozu pasażerów w samolotach, a także z groźbą nawrotu zarazy. Rozmawiają o tym w podcaście „O świecie w Onecie” Michał Broniatowski i Adam Jasser, nie zapominając też o groźbie wybuchu epidemii w rozmaitych, przepełnionych obozach uchodźców na całym świecie, o zaostrzającym się konflikcie Stanów Zjednoczonych z Chinami, o chińskim podsłuchiwaniu Komisji Europejskiej w Brukseli i w końcu o inauguracji rządu „nieśmiertelnego” Binjamina Netanyahu w Izraelu, który planuje rychła aneksję palestyńskich terytoriów na Zachodnim Brzegu.