Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2020

Prezydent Trump chciał na ostatniej prostej przed wyborami ukryć kwestię koronawirusa, bo wie, że w tej sprawie zawiódł jako prezydent i łatwo go na tym polu zaatakować. A tymczasem sam zachorował i COVID zdominuje najbliższe tygodnie za Atlantykiem. Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają w swoim cotygodniowym podcaście o przedwyborczym krajobrazie Ameryki, a także o strukturalnych problemach Unii Europejskiej, która potyka się o własne zasady funkcjonowania i ma ogromne trudności w prowadzeniu jednolitej polityki zagranicznej i w formułowaniu zasad rozdzielania wspólnotowych funduszy.