Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2022

Inwazja rosyjska na Ukrainę oznacza koniec konstrukcji świata, jaka powstała po zakończeniu II Wojny Światowej. Michał Broniatowski i Adam Jasser, w specjalnym wydaniu podcastu "O świecie w Onecie" rozmawiają o tym, że obserwujemy dziś "moment 1949 r.", czyli czas po zapadnięciu żelaznej kurtyny, gdy powołane zostało do życia NATO. To oznacza, że Amerykanie powinni zaniechać trwającego od kilkunastu lat przeorientowania swojej uwagi na Chiny i Pacyfik i "powrócić" do Europy.