Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 3, 2020

Półroczne wyniki gospodarcze w USA i Europie pokazują jak głęboki jest kryzys, którą na świecie wywołała epidemia koronawirusa. W podcaście „O Świecie w Onecie” Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają również o coraz większych problemach prezydenta Trumpa w przededniu amerykańskich wyborów; o coraz pewniejszej perspektywie, że wypłata funduszy unijnych będzie uzależniona od przestrzegania zasad praworządności w Polsce oraz o niespodziewanie interesujących wyborach prezydenckich w najbliższą niedzielę na Białorusi – prezydent Łukaszenko staje w szranki po raz szósty odkąd 26 lat temu po raz pierwszy wygrał wybory.