Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 24, 2022

Dopiero w ósmym miesiącu wojny Rosja zaczęła w sposób systematyczny niszczyć żywotną infrastrukturę Ukrainy. Wydaje się, że na początku inwazji Władimir Putin był przekonany, że weźmie kraj pod swoją kontrolę i dlatego oszczędzano jego najważniejsze zasoby. A teraz Kreml już wie, że wojny nie wygra, więc mści się i niszczy, co się da – typowa dla Rosji taktyka spalonej ziemi. Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają w podcaście "O świecie w Onecie" również o niezwykłym tempie zmian politycznych w Wielkiej Brytanii, gdzie już w kilka dni po dymisji Liz Truss, powoływany jest nowy premier, o poglądach gospodarczych bardzo odmiennych od poprzedniczki.