Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 27, 2022

Od dzisiaj Rosja jest technicznie niewypłacalna, ponieważ nie wywiązała się z terminowego uregulowania wartych 100 mln dol. odsetek od jej międzynarodowego długu. Nie przyniesie to natychmiastowych skutków – poza prestiżowymi – ale może w przyszłości spowodować konfiskaty rosyjskiej państwowej własności za granicą. W cotygodniowym podcaście "O świecie w Onecie" Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają też o szczycie G-7 w Niemczech, który koncentruje się wokół wysiłków, by nie osłabło solidarne zaangażowanie demokratycznego świata we wsparcie walczącej Ukrainy.