Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2020

Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają w podcaście „O Świecie w Onecie” o niebywałych bilionowych pakietach ratunkowych, zaproponowanych zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w unijnej strefie euro i o tym, że Polska, bardzo niewiele na gigantycznych propozycjach Eurogrupy skorzysta, ponieważ jest poza strefą wspólnej waluty. Mowa jest również o skutkach (także ekonomicznych) zeszłotygodniowego zarządzenia ze strony Trybunału Sprawiedliwości UE, by zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz o wycofaniu się Bernie Sandersa z wyścigu o amerykańską prezydenturę.