Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 22, 2020

Wyprawa prezydenta Dudy za ocean w ostatnim tygodniu jego kampanii prezydenckiej, kampania prezydenta Trumpa, która zaczyna wyraźnie kuleć oraz sensacyjna książka Johna Boltona, kiedyś jednego z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, zdominowały dzisiejszy podcast Michała Broniatowskiego i Adama Jassera. Mowa była również o niebezpiecznym dla światowego pokoju zaostrzeniu sporu granicznego między Chinami, a Indiami, w wyniku którego zginęło 20 indyjskich żołnierzy oraz o (na szczęście bezkrwawym) incydencie miedzy Koreą Północną, a Południową, w ramach którego wysadzony został w powietrze budynek misji łącznikowej między obydwu krajami.