Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2023

Poza trudnymi do oceny aspektami politycznymi buntu i śmierci Jewgienija Prigożyna interesujące jest, kto położy rękę na miliardach, które zarobił w imieniu Kremla i komu dostanie się niepodlegająca niczyjej kontroli armia najemników, która dla tego Kremla prowadziła podboje w Afryce i w Ukrainie....


Aug 22, 2023

Donald Trump stanie w czwartek przed sądem – po raz czwarty w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Jak zawsze dotychczas wysłucha aktu oskarżenia, a następnie będzie formalnie aresztowany i natychmiast zwolniony. Tym razem jednak za uniknięcie aresztu musi zapłacić kaucję 200 tys. dol., a jednym z jej...


Były prezydent USA musi zapłacić kaucję za wolność. Jeśli złamie warunki ugody z sądem, pójdzie siedzieć

Aug 22, 2023

Donald Trump stanie w czwartek przed sądem – po raz czwarty w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Jak zawsze dotychczas wysłucha aktu oskarżenia, a następnie będzie formalnie aresztowany i natychmiast zwolniony. Tym razem jednak za uniknięcie aresztu musi zapłacić kaucję 200 tys. dol., a jednym z jej...


Aug 16, 2023

Były prezydent Donald Trump ma przed sobą cztery procesy karne. O ile jednak dotychczas wyroki za wszystkie postawione mu zarzuty zależały jedynie od decyzji sędziego i mógł dostać albo karę więzienia, albo grzywnę, to elementem najnowszego oskarżenia jest usiłowanie nakłonienia urzędnika stanowego ze...


Aug 8, 2023

Ponad 40 krajów świata, w tym największe mocarstwa Zachodu, kraje "Globalnego Południa" oraz Chiny spotkało się w weekend w Arabii Saudyjskiej, by omówić zaproponowany przez Ukrainę plan zakończenia wojny. Rosja była nieobecna. Bez sprzeciwów zgodzono się, że przyszłe porozumienie musi uszanować...