Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2023

Zakorkowanie ukraińskiej granicy wpływa na zdolności obronne Ukrainy, bo z powodu kontroli, jakiej dokonują blokujący, wiadomo, co wiozą ciężarówki, a więc także o transportach na potrzeby wojny – wywiad rosyjski nie mógłby sobie wymarzyć lepszej okazji do zbierania kluczowych informacji....


Nov 20, 2023

W Argentynie wygrywa wybory wielbiciel Donalda Trumpa, który na wiece przychodził z mechaniczną piłą

Javier Milei, który domaga się likwidacji centralnego banku, jako lekarstwa na dyktaturę urzędującej "kasty politycznej", został prezydentem Argentyny na fali gniewu wyborców z powodu 140-procentowej inflacji...


Nov 13, 2023

Jarosław Kaczyński tworzy nową oś, wokół której mają się jednoczyć "patrioci" – mają walczyć z Unią, która czyha na polską suwerenność. Nie proponuje przy tym żadnej nowej polityki, a tylko próbuje stworzyć narrację, wokół której mają zgromadzić się przeciwnicy nowej władzy. Michał...


Nov 7, 2023

Król Karol III wygłosił w brytyjskim parlamencie swoją pierwszą samodzielną mowę tronową, ale choć jej oprawa obfitowała w uświęconą wiekową tradycją imperialną symbolikę, to bynajmniej nie była to oznaka monarszej potęgi. Karol wygłaszał tekst w całości napisany przez rząd, który w ten...