Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2020

W cotygodniowym podcaście O świecie w Onecie Michał Broniatowski i Adam Jasser rozmawiają o konferencji bezpieczeństwa w Monachium z minionego weekendu, która wykazała głęboki rozdźwięk jaki powstaje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, coraz bardziej postrzegającymi swoje zobowiązania w ramach sojuszu atlantyckiego jako ciężar, a Europą, która nie potrafi rozczarowania Ameryką przekuć w jakiekolwiek wspólne działanie, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa.